map

Kunstroute

In het kader van de herstructurering wordt dwars door Malburgen een groene as aangelegd die oost en west Malburgen met elkaar verbindt. Langs deze route worden in totaal elf kunstwerken geplaatst. Het kunnen op zichzelf staande kunstwerken zijn, maar er worden er ook enkele gerealiseerd aan gebouwen.

Rob Sweere, Double View, 2009

Een belangrijk onderwerp in het oeuvre van kunstenaar Rob Sweere is 'kijken'. In veel van zijn werken wordt de blik van de toeschouwer op de omgeving op een speciale manier gericht. In het werk Double View maakte hij gebruik van de hoge locatie van het fietspad langs de Eldensedijk. Hij plaatste hier een kijkobject, waar de toeschouwer in kan staan. Kijkend naar Meinerswijk wordt de blik in de breedte gericht en kijkt men het panorama van dit natuurgebied in. De andere kant op wordt de blik vernauwd en kijkt men over de groene as naar de andere kant van de wijk.

Rob Sweere, Double View, 2009
Foto: Harm Klaverdijk

Woningen aan het park - Zuidrand

De woningen in de Fonteinkruidstraat kijken uit over het park. Door beeldende kunst en vormgeving te integreren met de architectuur van de woningen wordt er letterlijk een verbinding gelegd tussen de bewoners, de kunst en de architectuur.

Rode Gordijnen

Olaf Mooij maakte deze rode gordijnen als een multifunctioneel podium voor bezoekers van het park. Tussen de gordijnen kunnen tijdens een buurtfeest optredens gehouden worden, kan een barbecue plaatsvinden of kunnen de gebruikers en kinderen van de brede school een toneelstuk opvoeren. De bomen zijn geplaatst in de al bestaande bomenrij en lijken te wortelen in de grond.

Rode Gordijnen

Marieken Verheijen, Diorama

Marieken Verheijen verwerkt op een bijzondere manier fotografie in dit appartementencomplex op de hoek van de Lupine- en Speenkruidstraat. In de zomer van 2008 heeft zij wekenlang gefotografeerd in Malburgen. Zij maakte foto's van ramen van huizen, waarin niet alleen de achterliggende omgeving maar ook het interieur zwak weerspiegeld worden. Deze foto's plaatst ze op de verschuifbare zonwering van het gebouw. Aan de binnenzijde brengt zij silhouetten aan van planten die in de omgeving groeien. De toekomstige bewoners kunnen zelf een binnenzijde kiezen, de compositie aan de buitenkant wordt door de kunstenares bepaald.

Marieken Verheijen, Diorama

Arno Arts, zonder titel

Het senioren- en begeleidwonencomplex aan de Dovennetellaan en Meldestraat heeft op de begane rond twee lange glaswanden, waarachter de fietsenbergingen liggen. Arno Arts ontwierp hiervoor een 'boekenkast'. Hij vult deze kast met allerlei verhalen over de geschiedenis van Malburgen én met verhalen van Malburgers. Hiervoor heeft hij onderzoek gedaan en heeft met veel bewoners gesproken. Op deze manier worden niet alleen belangrijke historische momenten van Malburgen voor het voetlicht gebracht maar geeft het kunstwerk ook inzicht in de brede culturele samenstelling van deze wijk.


Arno Arts, zonder titel

Kruispunt Nijmeegseweg (gemeente Arnhem)

Nieuwbouw uitkijkend op de Zeegsingel

Hier worden woningen gebouwd op de scheidslijn van oud en nieuw, op de grens van de groenzone en de tuinwijk. Ook zullen er zichtlijnen worden geopend met de herontwikkeling, zodat er visuele verbindingen in de wijk ontstaan tussen oud en nieuw. De nieuwbouw belichaamt tevens de grens tussen rust (tuinwijk) en dynamiek (groenzone). Wanneer de nieuwbouw er komt is nog niet bekend.

Kruispunt Zeegsingel - Koppelstraat (gemeente Arnhem)

De brede school - MFC Malburgen Oost (gemeente Arnhem)

De Wheme

In het gebied dat loopt van Eimersingel West in een strook grond langs de Immerlooplas en eindigt aan de oostkant bij de Immerlooflats zullen woningen worden gebouwd. De nieuwbouw zal verspreid over de locatie gerealiseerd worden waardoor gevarieerde smallere en bredere doorzichten op de plas wordt geboden. Hierdoor ontstaat er een verbinding tussen de wijk en de Immerlooplas. De verbinding en de doorzichten moeten zorgen voor een verheviging van de waterbeleving. Aangezien de ontwikkeling van de woningbouw stil ligt, is over dit onderdeel van de Kunstroute nog geen informatie beschikbaar.

Villa Vola

In de plas tussen Eimersweide en Immerloo is een nieuw soort huis gebouwd: het vogelhuis Villa Vola.

Villa Vola bestaat uit een bouwwerk op een paal met veel open rasters. Midden in het water, waardoor alleen de vogels er kunnen komen.

Het ontwerp is gemaakt door Observatorium & Vesta Kroese in opdracht van Volkshuisvesting Arnhem. Bewoners, deskundigen en schoolkinderen hebben meegeholpen om de Villa tot iets moois te maken.Kruispunt Nijmeegseweg (gemeente Arnhem)